1931 Orka wiosenna na Podhalu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 kwietnia 1931 roku
Orka wiosenna na Podhalu

Orka wiosenna na Podhalu

Orka wiosenna na Podhalu

Obraz młodego polskiego malarza, A.Chlebusa, wychowanka krakowskiej Akademji Sztuk Pięknych, który wystawiał ostatnio parokrotnie we Francji swe płótna