1931 Po kąpieli…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 4 lipca 1931 roku
Po kąpieli

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 4 lipca 1931 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 4 lipca 1931 roku

Z Salonu Wojciechowskiego w Krakowie
Mal. St. Żurawski