1931 Pożegnanie lata…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 sierpnia 1931 roku
Pożegnanie lata

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 sierpnia 1931 rokuPożegnaie lata
Ilustracja fotograficzna