1931 Primaballerina Warszawy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 listopada 1931 roku
Primaballerina teatrów rewjowych Warszawy

Primaballerina Warszawy

Primaballerina Warszawy

Do najświetniejszych artystek rewjowych Warszawy, należy obecnie odznaczająca się wybitną urodą p. Lena Żelichowska z „Wesołego Oka* (na zdjęciu).
Specjalnością jej są tańce egzotyczne, dzięki czemu nazwano ją polską Jozefiną Backer.
Fot. „Dorys* — Warszawa.