1931 Rękawka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 kwietnia 1931 roku
Rękawka

Rękawka

Rękawka

Szczegóły o tej tradycyjnej: zabawie ludowej, która odbywa się w Krakowie w pierwszy dzień po Wielkanocy na Krzemionkach znajdą Czytelnicy na str. 12-tej i 13-tej.
Na zdjęciu dzieci jadące pod opieką matki na karuzeli.
Ag. fot. „Światowida”