1931 W Zielone Świątki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 maja 1931 roku
W Zielone Świątki

W Zielone Święto

W Zielone Święto

Na ziemiach polskich istneje prastary zwyczaj wieńczenia domów zielenią w dniu Zielonych Świąt.
Moment ten przedstawia nasza fotografja.
Widzimy na niej młodą dziewczynę z Bronowic pod Krakowem na tle umajonej chałupy.
Ag.Fot.”Światowida”