1931 Wazon czy kobieta ?

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 lutego 1931 roku
Wazon czy kobieta ?

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 lutego 1931 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 lutego 1931 roku

Jak w znanym obrazie Henryka Siemiradzkiego, piękno kobiety zestawione jest tutaj z artyzmem dzieła sztuki.
Tylko, że jesli wazon zachował antyczny styl, to postać kobiety i w kształtach i w stroju wyraźnie jest nowoczesna.