1932 Wielkanocne cuda…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 marca 1932 roku
Pisanki – Wielkanocne cuda

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 marca 1932 roku
Pisanki ludu polskiego. Rząd górny od lewej: powiat radzymiński (wojew. warszawskie), Żabie (Huculszczyzna), powiat tarnobrzeski (wojew. lwowskie), Suwalszczyzna
Rząd dolny od lewej: Wileńszczyzna, powiat strzyżewski (wojew. lwowskie), Zaleszczyki (wojew. stanisławowskie).