1932 540 lat hejnału marjackiego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 lipca 1932 roku
540 lat hejnału marjackiego w Krakowie

540 lay hejnału mariackiego w Krakowie

540 lay hejnału mariackiego w Krakowie

Pięćsetczferdzieści lat mija od chwili, kiedy po raz pierwszy rozległ się hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie.
Hejnał ten przetrwał wieki i zrósł się nierozdzielnie z tem miastem.
Słuchał go Kraków za czasów potęgi Jagiellonów, słuchał w okresie upadku Rzeczypospolitej i słucha dziś w Polsce Odrodzonej.
Od kilku lat włączony w program Polskiego Radia, niesie się ten hejnał po całej ziemi polskiej.