1932 Abstynenci „na serio”…

Dobry Wieczór 27 września 1932 roku
Abstynenci „na serio”… Dwu „bohaterów życia codziennego”


W jednym z pism sowieckich zostało umieszczone następujące opowiadanie o dwu „bohaterach życia codziennego”.
Podajemy je w tłumaczeniu.
„Dwaj rachmistrze tartaku pod Kaszynem Archipow i Alwińskij postanowlili stać się abstynentami „na serjo”. a dla większej mocy swego postanowienia, zawarli następujący układ piśmienny:
Umowa – zobowiązanie.
My, niżej podpisani rachmistrze kaszyńskiego tartaku A. M. Alwińskij i S. P. Archipow, przyjmując pod uwagę, że pijaństwo powoduje wiele szkód, wnosi do życia niesnaski rodzinne, silnie oddziaływa na kieszeń i powoduje szereg innych defektów,
– zaprzestajemy od dnia dzisiejszego używania alkoholu i wzywamy do współzawodnictwa towarzyszów Jamszczikowa, Szybajewa, Gorskiego i Korniłowa.


W razie nie wykonania umowy – kara na rzecz funduszu uprzemysłowienia w kwocie 10 rubli”…
Umowa jednak aostała zaopatrzona w P.S., o którego „genjalności” niech sądzi czytelnik.
Oto ton post scriptum:
„Popijać zezwala się bezkarnie w dniach następujących:
po łaźni – pół litra.
W dnie urodzin własne i członków rodziny.
W święta uroczyste religijne oraz rewolucyjne: 1 maja, 7 listopada.
Wielkanoc, dzień św. Mikołaja w lecie, dzień św. Ducha, Zielone Świątki, św. Eljasza – dwa dni,
św. Mikołaja w zimie, dzień św. Bazylego, dzień św. Froła, dzień św. Charłampa, dzień św. Dymjtra.
Co stwierdzamy podpisami własnoręcznemi:
Alwińskij, Archipow”.