1932 Cambell bije rekord…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 05 marca 1932 roku
Malcolm Campbell bije nowy rekord światowy


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 6 marca 1932 roku

6 marca 1932

Znany kierowca angielski Sir Malcolm Campbell
ustanowił w tych dniach na plaży Daytona w Kalifonji
nowy rekord światowy w jeździe automobilowej,
rozwijając szybkość przeciętną 408 km na godzinę.
Zdjęcie przedstawia Malcolma,
witanego owacyjnie przez tłumy po skończonej jeździe.
R. Sennecke