1932 Czar walca…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 stycznia 1932 roku
Czar Walca

Janina Rewicz-Sowilska

Janina Rewicz-Sowilska

W operetce „Nowości” w Warszawie wielkim powodzeniem cieszy się „Czar walca”.
W sztuce tej jedną z głównych ról kreuje b. artystka opery p. Janina Rewicz-Sowilska (na zdjęciu) odznaczająca się wybitną urodą.
Van Dyck – Warszawa