1932 Czternastoletni siłacz

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 marca 1932 roku
Czternastoletni siłacz

Czternastoletni siłacz

Czternastoletni siłacz

Anglicy, mimo to iż uprawiają wszelakie sponty i mależą do narodów zdrowych i fizycznie dobrze rozwiniętych, mie mogą pochwalić się wielu siłaczami.
Stąd też Amglik jako ciężko atleta jest zjawiskiem bardzo rzadkiem na ringach, które bezapelacyjnie należą do przedstawicieli śnodkowej Europy i Rosji a w pierwszym rzędzie Polski.
Obecnie nadzieją Anglji jest czternastoletni chłopak Charles Highfield, odznaczający isię wyjątkową siłą.
Petrafi on na desce utrzymać trzech dorosłych ludzi, Jak to widzimy na zdjęciu. Może co z niego wyrośnie?…
The New York Times.