1932 Emir Fajsal gościem Polski

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 czerwca 1932 roku
Emir Fajsal gościem Polski

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 czerwca 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 czerwca 1932 roku

Syn króla Hedżasu Fajsal bawił w tych dniach w Warszawie.
Zdjęcie przedstawia go na dziedzińcu koszar I-go Dywizjonu Artylerji Konnej w Warszawie, przyglądającego się wraz ze swoją świtą ćwiczeniom.
Obok dostojnego gościa, który siedzi wsparty na fotelu, stoją: po lewej gen. Wieniawa-Długoszowski, a po prawej płk. Brzeszczyński, dowódca 1 DAK.
Fot. „Światowida”,