1932 Królewne dancingów…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 09 stycznia 1932 roku
Królewne dancingów krakowskich


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 9 stycznia 1932 roku

9 stycznia 1932

Od kilku tygodni w wytwornym lokalu restauracji „Pavillon”, plac Szczepański 3, Syndykat Dziennikarzy Krakowskich urządza co niedzielę five o’clocki, cieszące się ogromnym powodzeniem.
– W ubiegłą niedzielę odbył się five o’clock inaugurujący sezon karnawałowy. Z pomiędzy zgromadzonych pięknych pań jury wybrało trzy najpiękniejsze uczestniczki zabawy.


Przedstawia je właśnie niniejsza fotografja. Są to (od lewej) pp. Helena Wechslerówna, Łucja Nadachowska i Elżbieta Frydmanówna.
Wybór uroczych reprezentantek karnawałowego rozgwaru powitała licznie zgromadzona publiczność burzliwiemi oklaskami. Jest to wstęp dopiero do tych wszystkich niespodzianek na dalsze coniedzielne zabawy, chcąc podtrzymać ich świetną reputację, którą sobie w mieście wyrobiły.
Do powodzenia tych five o’clocków, oprócz doborowego towarzystwa, przyczynia się bezsprzecznie świetna orkiestra jazzbandowa p.Pewznera i jeden z najwytworniejszych w mieście lokali jakim jest restauracja „Pavllon”.