1932 Kusociński zdobywca Wielkiej Nagrody…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 lutego 1932 roku
Kusociński zdobywcą Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej za rok 1931


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 lutego 1932 roku

06 lutego 1932

Zdobycie przez Janusza Kusocińskiego Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej za najlepszy wyczyn sportowca polskiego jest stuprocentowym zasłużonym efektem niezmordowanej i pilnej pracy treningowej, tego największego polskiego talentu sportowego.
W motywacji przyzania nagrodu słusznie podkreślono, że Kusociński sumiennością swoją i pracą w treningu przy wrodzonej skromności służyć może za wzór dla sportowców, że dzięki świetnym wynikom i nieprzerwanym sukcesom na stadjonach całej niemal Europy spełnił dla imienia polskiego kolosalną rolę propagandową.


Kusociński stał się teraz ogniskiem zainteresowań nietylko całego naszego świata sportowego, ale także i społeczeństwa, które widzi w nim jedynego „murowanego” przedstawiciela polskich barwa na Igrzyskach Olimpijskich, rokującego naprawdę poważne nadzieje na sukces w stadjonie w Los Angeles.