1932 Lajkonik w Krakowie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku
Lajkonik w Krakowie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku

Corocznie w oktawę Bożego Ciała odbywa się w Krakowie pochód Lajkonika.
Tradycja obchód ten wiąże z napadem Tatarów na Kraków, odpartym przy pomocy włóczków zwierzynieckich.
Włóczkowie ci odniósłszy zwycięstwo, przebrani za Tatarów, wkroczyli później z triumfem do miasta.
Tego roku Lajkonik udał się doskonałe, a widowisko to było na całą Polskę transmitowane przez radjo.
Zdjęcie przedstawia Lajkonika w kostjumie, zaprojektowanym przez Stanisłwa Wyspiańskiego