1932 Na plaży…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 sierpnia 1932 roku
Ilustracja fotograficzna


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 sierpnia 1932 roku

06 sierpnia 1932

Na plaży Wiślanej….