1932 Nad Świtezią…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku
Nad Świtezią

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1932 roku

„Ktokolwiek będziesz w Nowogrodzkej stronie,
Do Płużaw ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie,
Byś się przypatrzył jezioru”.
Adam Mickiewicz