1932 Nowe zapałki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 09 stycznia 1932 roku
Nowe zapałki


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 9 stycznia 1932 roku

9 stycznia 1932

Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce
– Warszawa, ul. Królewska 3
poleca NOWE ZAPAŁKI impregnowane specjalne płaskie LILIPUTY oraz CZERWONE
Przyjmuje również zamówienia na zapałki z REKLAMĄ NABYWCÓW