1932 Pierwsza lampa naftowa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 października 1932 roku
W Polsce zapłonęło światło pierwszej lampy naftowej

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 października 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 października 1932 roku

Dnia 23 b.m. nastąpiło w Krośnie (województwo lwowskie) odsłonięcie pomnika aptekarza Łukasiewicza, który w 1854 r. zapalił we Lwowie pierwszą na świecie lampę naftową, skonstruowaną przez siebie.
Cześć wielkiemu odkrywcy, który zapoczątkował przez swe genjalne odkrycie nową erę w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, erę nafty, benzyny i motorów i stworzył podwaliny pod rozwój przemysłu naftowego w Polsce.
Fot. Jan Szwedo.