1932 Prapremiera sztuki Shaw’a w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerca 1932 roku
Prapremiera sztuki Shaw’a w Warszawie

Marja Modzelewska

Marja Modzelewska

Od kilkunastu dni święci triumfy w Teatrze Polskim w Warszawie sztuka Bernarda Shaw’a p. i. „Zbyt prawdziwe, aby było dobre*, poruszająca szereg akłualnych problemów społecznych i etycznych, w sposób bezceremonjalny i śmiały, dzięki czemu wywołała ona żywą dyskusję w sferach artystycznych stolicy…
Jedną z głównych.ról kreuje w tej sztuce p. Marja Modzelewska (na zdjęciu) z właściwym sobie talentem i umiarem.
Brzozowski, Warszawa