1932 Proces „Brzeski” dobiega końca…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 9 stycznia 1932 roku
Proces „Brzeski” dobiega końca

Proces Brzeski

Proces Brzeski

Od 5 tygodni trwa już proces 1l-stu przywódców Centrolewu. Toczy się on w Sądzie Okręgowym warszawskim, we wspaniałym gmachu pałacu Paca, Ps * dawnej jego sali balowej.
Trudne obowiązki przewodniczącego pełni sędzia p. Hermanowski. Widzimy go na zdjęciu. Przed nim widnieje krucyfiks, z tyłu
wsim u góry godło Państwa, Orzeł biały na czerwonym polu, poniżej zaś fotele dla wyższych dygnitarzy sądowych, chcących się przysłuchiwać rozprawie.
Po obu sironach fotelu przewodniczącego mieszczą się fotele dwóch wokantów (pp. Leszczyński i Rykaczewski), którzy składają wraz z przewodniczącym komplet Trybunału.
Czwarty sędzia | „niemy* zasiada jako zapasowy, na wypadek. gdybu którykolwiek z wokaniów nie mógł brać dalej udziału w rozprawie.