1932 Przed zimowemi wakacjami…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 17 grudnia 1932 roku
Przed zimowemi wakacjami.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 grudnia 1932 roku

17 grudzień 1932

Zgodnie z rozporządzeniem ministerjalnem rozpoczynają się tego roku
t.zw. zimowe wakacje szkolne, które przypadają na czas od 23-go grudnia do 15-go stycznia.
Będzie to okres nart, saneczek, ślizgawki i walk na śnieżki.
Przebywanie na świeżem, mroźnem powietrzu zahartuje młodzież i da jej nowe siły do nauki.