1932 Rocznica Powstania Wielkopolskiego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 stycznia 1932 roku
W Trzynastą Rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 stycznia 1932 roku
Walki na ulicach Poznannia w pamiętnych dniach grudniowych w 1918 r.
Atak na prezydjum policji.
Na pierwszym planie pada śmiertelnie ranny śp. Fanciszek Ratajczyk
Obraz Leona Wróblewskiego