1932 Sława Poli Negri odżyła…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 marca 1932 roku
Sława Poli Negri odżyła


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 marca 1932 roku

19 marca 1932

Po dłuższej rozłące ze sztuką, Pola Negri powróciła na ekran i z miejsca zajaśniała znowu swym dawnym blaskiem powodzenia i sławy.
Oto ostatnie zdjęcie tej wybitnej artystki, nadesłane nam w tych dniach z Nowego Jorku.