1932 Triumfy Polskiej Śpiewaczki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 maja 1932 roku
Triumfy Polskiej Śpiewaczki


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 maja 1932 roku

14 maja 1932

Z zagranicy, z wielkich scen operowych dochodziły wieści o triumfach naszej rodaczki, p. Wandy Wermińskiej, zarówno w operach, jak „Aida”, lub „Carmen” jak i na estradzie koncertowej.
Występy znakomitej śpiewaczki, odbyte w ostatnich dniach w Warszawie i Krakowie, przekonały polską publiczność, że sława ta jest w pełni zasłużona i że w p. Wermińskiej sztuka polska zyskała świetną śpiewaczkę dramatyczną.