1932 Wianki na Wiśle…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1932 roku
Wianki na Wiśle

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1932 roku

Corocznie. w wigilię św. Jana, t.j. 23. czerwca odbywa się w Światowid Warszawie, Krakowie i innych miastach, leżących nad Wisłą, tradycyjna uroczystość „Wianków”, siegająca swoimi tradycjami czasów pogańskich i związana z legendą o królowej Wandzie.
Zdjęcie przedstawia Wawel na tle ogni bengalskich i pękających w powietrzu rakiet w czasie „Wianków*.
Ag. fot. „Światowida”.