1932 Wielkie manewry armji francuskiej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1932 roku
Wielkie manewry armji francuskiej

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1932 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1932 roku

W tych dniach odbyły się w Szampanji jesienne manewry armji francuskiej, które wykazały, że jest ona dzisiaj najlepiej w świecie wyszkoloną i że rozporządza pierwszorzędnym materjałem technicznym.
Na zdjęciu: szef sztabu armji francuskiej i jej naczelny wódz na wypadek wojny gen. Weygant (w pośrodku) w towarzystwie ministra wojny Paul Boncoura (po prawej).