1932 Wiosenne roboty w polu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 kwietnia 1932 roku
Wiosenne roboty w polu

Wiosenne roboty w polu

Wiosenne roboty w polu

Dzieci zajęte przebieraniem ziemniaków, przeznaczonych do sadzenia.
Zdjęcie z okolic Bochni.
Ag.fot. „Światowida”