1932 Wyścig samochodowy pod Giewontem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 20 lutego 1932 roku
Wyścig samochodowy pod Giewontem


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lutego 1932 roku

20 lutego 1932

Zdjęcie przedstawia byłego mistrza Polski pana Jana Rippera z Krakowa
na wozie Bugatti, który zwyciężył dnia 14 b.m. w kategorji wyścigowej w Zakopanem.
Bliższe informacje na stronie 4-tej, 5-tej.
Agencja Fotograficzna „Światowida”