1933 Bal Mody…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 stycznia 1933 roku
Bal Mody w Warszawie

Bal Mody w Warszawie

Bal Mody w Warszawie

Dnia 14. bm. odbył się w Warszawie w salonach Hotelu Europejskiego „Bal Mody”.
Na zdjęciu grupa pań. Stoją od lewej:
pp. Olga Kamińska, Nina Bilińska, Wojciechowska, A.Czerwińska, Z.Kajzerówna.
Siedzą: pp. J.Brochwiczówna i Alina Żeliska.