1933 Batory pod Pskowem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 listopada 1933 roku
Batory pod Pskowem

Batory pod Pskowem

Batory pod Pskowem

Jest to jeden z najświetniejszych obrazów Matejki, namalowany w r.1871.
Przedstawia scenę, gdy po zwycięstwie pod Pskowem w r.1581 poselstwo rosyjskie błaga króla Batorego o pokój.
Ze zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.