1933 Dolar spada – lekarze spieszą na ratunek…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 kwietnia 1933 roku
Dolar spada – Lekarze speszą na ratunek

Dolar spada

Dolar spada

Najbardziej niepokojącem wydarzeniem ostatnich dni jest gwałtowny spadek dolara, który nastąpił właśnie w momencie, gdy w Waszyngtonie zbierają się przedstawiciele największych potęg świata, w celu naradzenia się nad sposobami zażegnania kryzysowi.
Na zdjęciu delegat Francji b. premjer Herriot w chwili odjazdu z Havru do Ameryki..