1933 Idzie luty, obuj buty…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 lutego 1933 roku
Idzie luty, obuj buty!


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 lutego 1933 roku

04 lutego 1933

Tak mówi przysłowie.
Dzisiejsze pokolenie jednak nie boi się zimy
a tembardziej lutego,
który uchodzi za najsroższy miesiąc,
i z radoscią spędza czas wolny na śniegu,
rozkoszując się słońcem,
które coraz silniej świeci i opala.