1933 Jan Kiepura w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 czerwca 1933 roku
Jan Kiepura w Warszawie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 czerwca 1933 roku

10 czerwca 1933

Znakomity nasz śpiewak Jan Kiepura przybył po dłuższym pobycie zagranicą na kilka tygodni do Polski.
W ub. sobotę dał on koncert w Warszawie, który zgromadził wielotysięczne tłumy w sali Filharmonji.
Wielkiego artystę oklaskiwano entuzjastycznie.
Na zdjęciu Kiepura po przyjeździe na dworzec warszawski.
Zdjęcie Ag. fot. „Światowid”