1933 Łokietkowa korona…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 marca 1933 roku
Łokietkowa Korona. Największa Relikwia Narodu Polskiego

 

Łokitkowa korona. Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 marca 1933 roku

Łokitkowa korona. Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 marca 1933 roku

Tak wyglądała korona szczerozłota sprawiona przez króla Władysława Łokietka w 1320 roku. Zaginęła bezpowrotnie w 1792 roku i podobno znajduje się w ukryciu, czekając na tego, dla którego jest przeznaczona.
Wedle innej wersji zrabowali ją Prusacy i przetopili na złoto w 1806 r.