1933 Mickey Mouse Światowidowi…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 grudnia 1933 roku
United Artists Corporation „Światowidowi”

Mickey Mouse Światowidowi

Mickey Mouse Światowidowi

Wyrazem uznania dla „Światowida” i jego działu filmowego, dobrze znanego zagranicą i chętnie przeglądanego przez gwiazdy filmowe jest list z dnia 27 listopada, który redakcja nasza otrzymała z Nowego Jorku od wytwórni UNITED ARTISTS CORPORATION.
Wytwórnia ta kazała sporządzić fotomontaż, złożony z okładki numeru wojskowego „Światowida” i słynnej myszki, zwanej Mickey Mouse.
Do wytwórni U. A. C. należą Mary Pieford, Norma Talmadge, Gloria Swanson, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Dawid Griffith, Samuel Goldwyn i Joseph Schenek.
Uznanie tak wybitnych artystów, to jeszcze jeden dowód więcej, że Film „Światowida”, zarówno pod względem redakcyjnym, jak i graficzny, wybił się na czołowe miejsce wśród tygodników filmowych nie tylko Europy, ale całego świata.