1933 Na odpuście…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 lipca 1933 roku
Na odpuście

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 lipca 1933 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 lipca 1933 roku

Na koniec lipca i następne tygodnie przypada w Polsce wiele odpustów, gromadzących tłumne rzesze. Są te święta — n. p. w Kalwarii Zebrzydowskiej — nietylko manifestacją religijności naszego społeczeństwa, ale i jakby przeglądem barwnych strojów ludowych, na których tle tem poważniej przedstawiają się ciemne szaty duchowieństwa.
Fot. „Światowid” — Kraków.