1933 Oj, ta grypa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 stycznia 1933 roku
Oj, ta grypa


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 stycznia 1933 roku

28 stycznia 1933

Wyspy Brytyjskie nawiedziła epidemia grypy, której ofiar w samym Londynie naliczono w ostatnich dniach około 50.000. Na szczęście choroba ta ma przebieg łagodny i rzadko kończy się śmiercią.
Do zwalczania tej epidemji władze wojskowe wydały szereg zarządzeń, m.in. rozkazano żołnierzom codziennie płukać gardło, w biurach zaś wprowadzono specjalne maski ochronne (na zdjęciu) dla personelu.
Maski te chronią wprawdzie zdrowie, ale niejednokrotnie wyglądają bardzo komicznie na dyrektorskich nosach, lub na noskach ich sekretarek.