1933 Otwarcie sezonu zimowego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 października 1933 roku
Z życia urzędniczego w stolicy

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 października 1933 roku
W klubie urzędników ministerstwa spraw zagranicznych nastąpiło otwarcie sezonu zimowego, które zaszczycili swoją obecnością min. Beck, ambasador Patek, min. Schaetzel, prezes Gruber, wicemin. Jędrzejewicz i inni.
Na zdjęciu członkowie Klubu.
Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: pp. Warchałowska, Lubieńska, Błaszkiewiczówna, Drymmerowa, wicemin. Jędrzejewiczowa, Modzelewska, wicemin. Janicka, Gostalowa, Rozwadowska i Nagórna.
W drugim rzędzie w pośrodku min. Beck, obok po prawej ambasador Patek.