1933 Po co jest bal mody?

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 21 stycznia 1933 roku
Bal Mody w Warszawie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 stycznia 1933 roku

21 stycznia 1933

Po co jest bal mody?
Przede wszystkiem na to, aby panie mogły zaprezentować swoje suknie, specjalnie na ten bal robione, a następnie, aby natychmiast po balu zaczęły sobie sprawiać nowe, bo te z przed tygodnia już są niemodne…
Old Goj.
Dnia 14 bm. odbył się w Warszawie w salonach Hotelu Europejskiego „Bal Mody”. Na zdjęciu grupa pań. Stoją od lewej: pp. Olga Kamińska, Nina Bilińska, Wojciechowska, Z. Kajzerówna. Siedzą: pp. J. Brochwiczowa i Alina Żeliska.
Królowa mody na rok 1933 znana śpiewaczka warszawska p. Nina Grudzińska.
Zdjęcia Agencja Fotograficzna „Światowida”