1933 Polski lot przez ocean…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 maja 1933 roku
Polski lot rzez ocean

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 maja 1933 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 maja 1933 roku

Lot kpt. Skarżyńskiego przez Atlantyk odbił się żywym echem w całym kraju, wywołując wszędzie uczucie radości.
Na zdjęciu żona kpt. Skarżyńskiego, wysyłająca depeszę gratulacyjną do swego męża z Warszawy do Buenos Aires