1933 Rajd lotniczy Paryż – Indochiny…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 lutego 1933 roku
Przed rajdem lotniczym Paryż – Indochiny


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 lutego 1933 roku

11 lutego 1933

Najmłodsza lotniczka francuzka Helena Boucher (na zdjęciu), zamierza z okazji ukończenia 21-roku życia, podjąć lot na aparacie turystycznym, Paryż – Saigon w Indochinach.
Lot ten będzie jeszcze jednym dowodem więcej, że kobiety obecnie jako lotniczki nie ustępują w niczem mężczyznom i wspólnie wytaczają nowe drogi dla postępu ludzkości.
Wide – World Photo, Paris