1933 Trąbka wzywa nas…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 stycznia 1933 roku
Czas do boju, czas – trąbka wzywa nas… 1863 – 1933


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 stycznia 1933 roku

21 stycznia 1933

Dnia 21-go b.m. mija 70 lat od chwili, gdy garstka młodzieży porwała za broń, aby walczyć o Niepodległość.
Nielicznym uczestnikom tej walki, którzy jeszcze pozostali przy życiu, śle dziś Niepodległa Polska wyrazy czci i wdzięczności.
Reprodukcja obrazu Artura Grottgera p.t. „Pożegnanie” z Muzeum Narodowego w Krakowie. Genjalny artysta w obrazie tym przedstawił moment pożegnania powstańca ze swoją narzeczoną.