1933 Uśmiech wśród magnolji…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 maja 1933 roku
Uśmiech wśród magnolji

Uśmiech wśród magnolji

Uśmiech wśród magnolji

Uśmiech wśród magnolji
Ilustracja fotograficzna