1933 Wara od Polskich Granic…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 kwietnia 1933 roku
Wara od Polskich Granic

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 kwietnia 1933 roku

29 kwietnia 1933

Niemieckie zakusy na polskie granice spotkały się z energicznym protestem całego kraju, czego wyrazem były zebrania i manifestacje, które żywiołowo objeły całą Polskę, a zwłaszcza ziemie zachodnie.
Na zdjęciu delegacja górali, składająca wieniec na grobie pierwszych Powstańców wielkopolskich, na cmentarzu w Gorczynie.
Górale ci przybyli do Poznania na zaproszenie Związku Strzeleckiego.
Ag. Fot. „Światowid”