1933 Wenus z Tahiti…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 maja 1933 roku
Wenus z Tahiti

Wenus z Tahiti

Wenus z Tahiti

Wenus z Wysp Towarzyskich