1933 Wernyhora

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 listopada 1933 roku
Wernyhora

Wernyhora

Wernyhora

Obraz ten malował Matejko w r. 1875. Przedstawia on znaną postać lirnika ukraińskiego Wernyhory, z końca XVIII-go wieku, przepowiadającego w wieszczem uniesieniu zmartwychwstanie polskie. Wernyhora m. in. zapowiedział, że Polska powstanie „gdy Turek napoi konia w Horyniu’.
Przepowiednia ta spełniła się, ponieważ rzeczywiście. wojska tureckie, sprzymierzone z Austrją w czasie wojny światowej walczyły nad Horyniem na Wołyniu.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.