1933 Wywczasy milusieńskich…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 maja 1933 roku
Wywczasy niedzielne naszych milusieńskich

Wywczasy niedzielne naszych miluśińskich

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 maja 1933 roku

Wywczasy niedzielne naszych milusieńskich
Ilustracja fotograficzna